ماه: اردیبهشت 1400

حفظ سلامتی و تناسب اندام در ماه رمضان

تغییراتی که در طول روزه داری در بدن اتفاق می افتد با توجه به طول مدت روزه داری تغییر می کند. در شرایط عادی بدن از گلوکز ذخیره شده در کبد و عضلات بعنوان منبع اصلی تامین انرژی استفاده می کند . در طی روزه داری ابتدا از این ذخیره گلوکز برای تامین انرژی استفاده […]ادامه مطلب

پیش گیری از کم آبی در ماه رمضان

آب بدن به صورت مستمر از طریق تنفس ، تعریق و ادرار از دست می رود و در صورتی که فرد روزه دار در فاصله افطار تا سحر از میزان آب یا میوه و سبزی جات فیبری و آبدار کمی استفاده کرده باشد در خطر بیشتر کم آبی قرار دارند . میزان این خطر در […]ادامه مطلب